Ako pomôcť

1. POUKÁZANÍM 2% dane z príjmov
    
    Potrebné tlačivá:
 
    Tlačivo na poukázanie 2%:   Vyhlasenie 2020.pdf
    Potvrdenie o zaplatení dane: Potvrdenie 2020.pdf
 

 

2. Pomôcť môžete i darovaním ľubovoľnej finančnej hotovosti na číslo účtu

    o.z. 5023024315/0900 (Slovenská Sporiteľňa)
 
    IBAN: SK55 0900 0000 0050 2302 4315

  

Názov účtu - Bazalka 

Slovenská Sporiteľňa

Č. účtu:  5023024315/0900

 

Kontakt

www.oz-bazalka.sk Častkovce 317
91627
0911231648 castkovce.bazalka@gmail.com